హంస ...

పార్కులో ఉన్న కొలనులో ఎన్నో హంసలు, అందులో ఒకటి ...

Exploring Reading

3 Response to "హంస ..."

gravatar
Venu Says:

నాకిది చాలా నచ్చేసింది.
:)

gravatar
మధుర వాణి Says:

ఎంత బావుందో.. నాకెత్తుకోవాలనిపిస్తుంది హంసని :p

By the way, beautiful template :)

gravatar
ప్రవీణ్ గార్లపాటి Says:

@ వేణు: :)

@ మధుర వాణి:
ప్రయత్నించండి... :)