పాలు పొంగించడం ...

Picture 007

3 Response to "పాలు పొంగించడం ..."

gravatar
పరిమళం Says:

బహుశా నూతన గృహప్రవేశామూ , వాస్తు గణపతి హోమం జరిగి ఉంటుందనుకుంటా ...ఫోటోస్ బావున్నాయండీ ..

gravatar
ప్రవీణ్ గార్లపాటి Says:

@పరిమళం: అవునండీ, థాంక్స్.